Blog

Vi razvijajte Vaš biznis, sve ostalo prepustite nama ...

Prednosti Interneta

Septembar 17th, 2012 | WebFABRIKA Sarajevo | Tags:

Gledajući u poslovnom smislu, najveća prednost Interneta, jeste to što Internet tržište faktički ne poznaje geografske granice. Naravno, ovo je vrlo paušalna ocjena, ali poentu razumijete. Druga bitna prednost je lakša komunikacija i uspostavljanje kontakata sa potencijalnim poslovnim partnerima i kupcima usluga i roba koje nudite na Internetu. Ovo se posebno odnosi na poslovne partnere u razvijenim zemljama, gdje se i do 50 % trgovine obavlja putem Interneta.

Web stranica, kao najbitniji segment Internet prezentacije, predstavlja najsavremeniji i najsveobuhvatniji oblik reklamiranja vaše kompanije. Dostupna je svim korisnicima Interneta, 24 sata dnevno, 365 dana u godini u neograničenim količinama. Internet je najveći medij današnjice, te se sve više firmi opredjeljuje z aonline trgovinu i promociju usluga i proizvoda na Internetu. Internet je najjeftiniji i najadekvatniji način reklamiranja. Informacije se brzo i lako plasiraju do krajnjih korisnika, a postoji i povratna informacija posjetilaca vaše web stranice.

Imati web stranicu je kao slanje promotivnog kataloga na adresu korisnika i zbog toga se web stranica može shvatiti kao poziv posjetiocima da traži ponudu od vas. Ispunjavanjem formulara na web stranicama, slanjem e-maila, telefonom, faxom, pismom i sl., posjetilac, potencijalni kupac, izražava zainteresovanost za vaše proizvode i usluge koje ste prezentovani na web stranici.

Google i drugi pretraivači omogućavaju tačan i trenutan prikaz informacija prema kriterijima i potrebama koje određuje sam korisnik. Naravno sada dolazimo do pojma SEO optimizacija o kojem ćemo pisati nešto kasnije.

Web stranice će vam omogućiti:

– Da pristupite ogromnom Internet tržištu.
– Da se povežete sa milionima kompanija širom svijeta, veoma jednostavno dolazeći do informacija.
– Da smanjite troškove komunkikacije.
– Da se bliže povežete sa poslovnim partnerima i dobavljačima, te ostvarite čvršće poslovne veze
– Da i manje kompanije, bez velikih ulaganja, pristupe velikom broju kupaca.

REZIME:

Naravno, ovo je vrlo paušalna ocjena, ali poentu razumijete. Druga bitna prednost je lakša komunikacija i uspostavljanje kontakata sa potencijalnim poslovnim partnerima i kupcima usluga i roba koje nudite na Internetu.
Tekst objavio: plus.google.com/+WebFABRIKASarajevo
Datum objave: 17/09/2012
Web stranica, kao najbitniji segment Internet prezentacije, predstavlja najsavremeniji i najsveobuhvatniji oblik reklamiranja vaše kompanije. Dostupna je svim korisnicima Interneta, 24 sata dnevno, 365 dana u godini u neograničenim količinama.
Google i drugi pretraživači omogućavaju tačan i trenutan prikaz informacija prema kriterijima i potrebama koje određuje sam korisnik. Naravno sada dolazimo do pojma SEO optimizacija o kojem ćemo pisati nešto kasnije.

 
Bavimo se izradom web stranica, online marketingom i SEO optimizacijom u cilju visokog pozicioniranja web stranica koje napravimo.