Portfolio

Pravimo funkcionalne i vizuelno dopadljive web stranice prema Vašim zahtjevima. Svaki naš klijent je naš najvažniji klijent ...

Z.D. ELDIS TEHNIKA d.o.o. Sarajevo
5 Januar, 2015
Izrada web stranice
O klijentu:

Z.D. ELDIS TEHNIKA društvo za proizvodnju elektro distributivne opreme, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, je kompanija koja se bavi proizvodnjom elektro distributivne opreme kao što su distributivne transformatorske stanice u betonskom, metalnom kućištu ili u objektu, te sve vrste niskonaponskih blokova za kablovske i stubne transformatorske stanice, razvodnih, priključnih i mjernih ormara.

Vlasnik 100% udjela je JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo.