Portfolio

Pravimo funkcionalne i vizuelno dopadljive web stranice prema Vašim zahtjevima. Svaki naš klijent je naš najvažniji klijent ...

VLADIMIR KAPOR d.o.o. Pale
20 Maj, 2017
Izrada web stranice
O klijentu:

Vladimir Kapor d.o.o. je preduzeće osnovano krajem 2016. g. u Istočnom Sarajevu. Preduzeće je podijeljeno u dva bazična diviziona: trgovački i uslužni divizion. Trgovački divizion se bavi uvozom i izvoznom raznih vrsta roba, a uslužni divizion pružanjem usluga iz oblasti logistike i konsaltinga.
Misija preduzeća je da omogući saradnju i povezivanje preduzeća iz Bosne i Hercegovine i inostranstva kroz pronalaženje novih tržišta nabavke i prodaje, kao i logističkim rješenjima olakšati realizaciju poslova.