Portfolio

Pravimo funkcionalne i vizuelno dopadljive web stranice prema Vašim zahtjevima. Svaki naš klijent je naš najvažniji klijent ...

SDMiS KANTONA SARAJEVO
5 Januar, 2017
Izrada web stranice
O klijentu:

Sindikat doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo je formiran 07.11.2016. godine, a nakon vrlo aktivnih priprema.Cilj Sindikata je da se zaustavi dalje urušavanje statusa i standarda struke.

NAZIV UDRUŽENJA: Sindikat doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo
SKRAĆENI NAZIV: SDMiSKS
SJEDIŠTE UDRUŽENJA: JUDZKS Vrazova 11, 71000 Sarajevo