Portfolio

Pravimo funkcionalne i vizuelno dopadljive web stranice prema Vašim zahtjevima. Svaki naš klijent je naš najvažniji klijent ...

Sindikat doktora medicine i stomatologije Javne ustanove Dom zdravlja u Sarajevu
30 Mart, 2015
Izrada web stranice
O klijentu:

Sindikat doktora medicine i stomatologije JUDZUS je formiran 29.01.2014.godine, a nakon tromjesečnih vrlo aktivnih priprema. Cilj Sindikata je da se zaustavi dalje urušavanje statusa i standarda struke što je činjeno desetljećima unazad. Sindikat će se boriti za prava profesije, kao što će štititi i interese svojih članova. Toga dana je održana Osnivačka, ujedno i izborna skupština na kojoj je usvojen Statut Sidikata i izabrano rukovodstvo Sindikata.