Portfolio

Pravimo funkcionalne i vizuelno dopadljive web stranice prema Vašim zahtjevima. Svaki naš klijent je naš najvažniji klijent ...

MPSLab d.o.o. Sarajevo
16 Oktobar, 2016
Izrada web stranice
O klijentu:

MPS-Lab d.o.o. je društvo registrovano za prodaju i servisiranje instrumenata i opreme u farmaceutskoj, hemijskoj i prehrambenoj industriji i medicini. Sjedište društva je u Sarajevu, u ulici Nedima Filipovića 12, Bosna i Hercegovina a osnovano je 2006. godine. Misija društva MPS-Lab d.o.o. je podrška našim klijentima u pronalaženju kompletnih rješenja u laboratorijama i proizvodnim procesima u vidu instalacije i puštanja u rad instrumenata te razvoj analitičkih metoda.