Portfolio

Pravimo funkcionalne i vizuelno dopadljive web stranice prema Vašim zahtjevima. Svaki naš klijent je naš najvažniji klijent ...

AS LOGISTICS d.o.o. Sarajevo
25 Juna, 2020
Izrada web stranice
O klijentu:

AS Logistics je dio sistema AS Holding i predstavlja njegovu logističku komponentu usmjerenu na pružanje logističkih usluga članicama sistema i eksternim poslovnim partnerima. AS Logistics integriše logističke procese sistema AS Holding koristeći savremene metode i inovativna logistička rješenja, a koristeći raznolikost internih kapaciteta pruža najbolju 3PL (third-party logistics) uslugu potencijalnim poslovnim partnerima.