Portfolio

Pravimo funkcionalne i vizuelno dopadljive web stranice prema Vašim zahtjevima. Svaki naš klijent je naš najvažniji klijent ...

“Dom za djecu bez roditeljskog staranja” Sarajevo
13 Januar, 2017
Izrada web stranice
O klijentu:

“Dom za djecu bez roditeljskog staranja” Sarajevo osnovan je 1900. g. Dom se nalazio na više lokacija u Sarajevu, da bi nakon II svjetskog rata ostao samo na jednoj lokaciji na Bjelavama, gdje se Dom i danas nalazi.
Dugi niz godina Dom je mijenjao nazive, tačnije u periodu od 1966. godine do 1992.godine. Dom je nosio naziv “Ljubica Ivezić”, a od 1997. godine Dom je poslovao pod nazivom J.U. Dječiji dom Bjelave. Sadašnji naziv ove ustanove je KJU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja” Sarajevo.