Portfolio

Pravimo funkcionalne i vizuelno dopadljive web stranice prema Vašim zahtjevima. Svaki naš klijent je naš najvažniji klijent ...

DIORIT d.o.o. Sarajevo
17 Maj, 2017
Izrada web stranice
O klijentu:

DIORIT d.o.o. Sarajevo je kompanija profilisana u sektoru prednapetih konstrukcija, izvođenju radova prednapinjanja, prodaje geotehničkih sidara, alata za bušenje, kao i najam i prodaju opreme za izgradnju cestovnih i hidrotehničkih tunela. Sa svojim partnerima, firma je u stanju izvesti zahtjevne radove u sektoru prednapinjanja u mostogradnji i zaštiti kosina u cestogradnji. Okosnicu firme čini dinamičan tim ljudi sa dokazanim iskustvom u velikim projektima u prodaji građevinskih strojeva, marketinga i uslužnim djelatnostima.