Portfolio

Pravimo funkcionalne i vizuelno dopadljive web stranice prema Vašim zahtjevima. Svaki naš klijent je naš najvažniji klijent ...

CONTEXT Sarajevo
10 Novembar, 2012
Izrada web stranice
O klijentu:

CONTEXT je tim iskusnih prevoditelj(ic)a, lektor(ic)a, sudskih tumača te osoba zaduženih za organizaciju rada i tehničku podršku. Ta kombinacija omogućava kvalitetne usluge prevođenja i lektoriranja, efikasnu primjenu prevodilačke tehnologije te savremen sistem upravljanja prevodilačkim projektima.

Za prevođenje angažujemo osobe koje ispunjavaju kriterije standarda EN15038:2006.