Portfolio

Pravimo funkcionalne i vizuelno dopadljive web stranice prema Vašim zahtjevima. Svaki naš klijent je naš najvažniji klijent ...

UDRUŽENJE NASTAVNIKA FBiH
22 Juni, 2012
Izrada web stranice, dizajn logoa
O klijentu:

Časopis “NAŠA ŠKOLA” je stručni časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja u izdanju UDRUŽENJA NASTAVNIKA FEDERACIJE BiH. Kao autori, za časopis pišu eminentni prosvjetni radnici, stručnjaci u oblastima na koje se odnose njihovi autorski radovi. Časopis egzistira od davne 1949. godine kao vrlo rijetka edukativna publikacija.

Časopis “NAŠA ŠKOLA” ima značajnu kulturnu, edukativnu i odgojnu funkciju.