Portfolio

Pravimo funkcionalne i vizuelno dopadljive web stranice prema Vašim zahtjevima. Svaki naš klijent je naš najvažniji klijent ...

BIH MEDICINSKI LABORATORIJ Sarajevo
27 Oktobar, 2018
Izrada web stranice i logoa
O klijentu:

BIH Medicinski laboratorij je prvi privatni laboratorij u Bosni i Hercegovini. Uz veliki trud i podršku prijatelja BIH Medicinski laboratorij je utemeljen 01.03.1999. godine. Početna lokacija laboratorija je bila u Lužanima u ulici Vinka Šamarlića br. 5.

U laboratoriju na adresi Stupska 1F i partner laboratorijama u centru Sarajeva provode se biohemijske, imunohemijske, hematološke i mikrobiološko parazitološke pretrage.