Blog

Vi razvijajte Vaš biznis, sve ostalo prepustite nama ...

10 grešaka online strategije

Septembar 27th, 2012 | WebFABRIKA Sarajevo | Tags:

Brzi napredak tehnologije sve je teže pratiti. On svakodnevno i permanentno utiče na brži poslovni nastup na tržištu, nerjetko na štetu dotadašnjih uhodanih pravila, principa ili čak poslovnog stila.

Da bi se postigli očekivani pozitivni rezultati poslovanja, danas se koriste svi kanali komunikacije. Internet, premda najmlađi poslovni “alat”, ima najveći poslovni potencijal i vrlo lako može doprinjeti da se i vaša kompanija nađe u kategoriji uspješnih.

Međutim, ako se u startu ne izbjegnu potencijalni problemi nastup vaše kompanije na Internetu može doživjeti priličan neuspjeh. Da bi spriječili takav razvoj događaja dovoljno je da se u nekoliko narednih minuta zadržite na ovoj stranici i pažljivo pročitate, a potom i u praksi izbjegnete neke od slijedećih slučajeva:

1. Niste sigurni šta želite da postignete web stranicom.
Ovo je jedna od najčešćih grešaka prilikom izrade web stranica i predstavlja situaciju kada vlasnik kompanije želi web stranicu, ali nema jasnu sliku o tome šta, zapravo, tom stranicom želi da postigne. Pojedinac ili kompanija koja će vam napraviti web stranicu, bi trebao da upozna vašu kompaniju i predloži vam moguće rješenje, opiše korake koje će preduzeti i na kraju upozna za mogućim finalnim rješenjem. Ono što u sušti trebate napraviti jeste sa date posjetiocu vašeg sajta neku prednost, dodatnu vrijednost ili informaciju koja će učiniti da se osjeća zadovoljno što je došao na vašu web stranicu, te ga time potaknuti na ponovnu posjetu jer mu je vaša web stranica donijela kvalitetne informacije.

2. Web stranica kao prezentacija direktora ili vlasnika kompanije.
Ovo je česta situacija.Web stranica koja ima slike rukovodstva kompanija (direktora), sa kompletnim istorijatom i neizbježnom organizacionom strukturom, itd. Zapamtite da se web stranica ne radi za direktore, nego za stalne i potencijalno nove klijente. Web stranica alat za privlačenje i ostvarivanje poslovnih veza za poslovnim partnerima i korisnicima proizvoada i usluga.

3. Struktura sajta kao organizaciona struktura kompanije.
Slično kao u prethodnom slučaju, zbog nedostatka ostalih podataka o kompaniji (veoma čest slučaj) kreatori web stranice dobiju podatke o detaljnom opisu organizacione strukture, protoku posla u firmi od jedne radne mašine do druge, opis svih radnih mjesta, postrojenja itd. Sem u slučaju kada realno postoji razlog iznajmljivanja kapaciteta firme (jedna od usluga koja bi trebalo da se predstavi na sajtu), ovakav pristup kreiranju sadržaja je nepotreban.

4. Više firmi (pojedinaca) radi web stranicu.
Ukolko se izrada vaše web stranice ne koordinira s jednog mjesta, kao rezultat, dobićete web stranicu sa različitim izgledom velikog broja stranica, a osnova kvalitetnog web dizajna predstavlja kontinuitet u korištenju elemenata web dizajna. Drugim riječima, totalno različite stranice na prvi pogled asociraju na različite sajtove.

5. Izostanak kalkulacije sredstava za održavanje i promociju web stranice.
Ako sav budžet koji ste namijenili za web stranicu utrošite na njenu izradu, ništa niste uradili ! Da bi posjetioci ponovo dolazili na vašu web stranicu, potrebno je da ista bude ažurirana i za ove radnje planira se, na godinu dana, bar isto toliko sredstava koliko je plaćena izrada web stranice. Isto važi i za promociju.

6. Tretiranje Interneta kao drugorazrednog medija.
Kada imate video spot, radijsku reklamu, brošuru, članke za novine, oni ne čine sadržaj web stranice ako se samo poredaju i objave u formi gotovog web sajta. Obajvljene sadržaje je potrebno prilagoditi i iskoristi prednosti web stranice kao veoma specifičnog komunikacionog medija.

7. Loše linkovanje.
Različita istraživanja pokazuju da link prema vašoj stranici na drugim web stranicama, donosi dobre promotivne efekte. Ne zaboravite kada ostavljate link za neki proizvod ili uslugu na drugoj web stranici, da na banner postavite link direktno do stranice sa opisom konkretne ponude, proizvoda ili usluge. U krajnjem slučaju, ako link vodi na početnu stranicu, postavite vidnu informaciju o usluzi ili proizvodu koji reklamirate.Nemojte misliti da će svaki posjetilac, kada klikne na vaš banner na drugoj web stranici, gubiti vreme dok ne pronađe šta je to što ste reklamirali.

8. Nemojte poistovjećivati intranet i Internet web sajtove.
Ako vam je kompanija dovoljno velika i ozbiljna da imate intranet dio servisa za zaposlene, ovaj dio (ako je u sklopu Internet prezentacije) ili fizički odvojite na drugi domen ili za ovu prezentaciju namijenite posebnu web stranicu. Zašto da vaši zaposleni gube vrijeme krećući se kroz web stranice koje nisu namijenjene njima da bi došli do podataka koji su im potrebni ?

9. Konfuzija između istraživanja fokus-grupa i kreiranja korisne web stranice.
Postoje kompanije koje imaju kvalitetno dizajnirane web stranice, ali neprilagođene grupi korisnika kojoj se obraćaju. Imaju mnogo zanimljivih dijelova stranice, ali prave informacije, koje zanimaju korisnike, ne mogu se pronaći i sl. Potrebno je napraviti kompromis između korisničkih zahtjeva, proučavanja ciljnih grupa i sadržaja i dizajna u odnosu na dobijene podatke. Potrebno je slušati savjete korisnika i prilagoditi izgled i sadržaj web stranice u mjeri koja ne opterećuje budžet i donosi najveće poslovne efekte.

10. Nerazumjevanje strateškog uticaja Interneta na buduće poslovanje kompanije.
Nepoznavanje funkcionisanja web stranice i Interneta uopšte, sa aspekta ekonomske koristi, globalizacije, radnog vremena 24/7/365, itd. dovodi do toga da Vaša kompanija neće biti na najbolji način pripremljena na momenat kada profit putem prisustva na Internetu počne da raste. Zato je potrebno saznati na koji način se Internet može iskoristiti za poslovanje, šta se može uskoro očekivati sa aspekta poboljšanja uslova poslovanja putem Interneta i kako zauzeti dobru poziciju na Internetu u našim uslovima. Odgovori na ova pitanja dovešće Vašu kompaniju u situaciju da već sada ima velike koristi od prisustva na Internetu.

REZIME:

Da bi se postigli očekivani pozitivni rezultati poslovanja, danas se koriste svi kanali komunikacije. Internet, premda najmlađi poslovni “alat”, ima najveći poslovni potencijal i vrlo lako može doprinjeti da se i vaša kompanija nađe u kategoriji uspješnih.
Tekst objavio: plus.google.com/+WebFABRIKASarajevo
Datum objave: 27/09/2012
Ukoliko se u startu ne izbjegnu potencijalni problemi nastup vaše kompanije na Internetu može doživjeti priličan neuspjeh.
Da bi spriječili takav razvoj događaja dovoljno je da se u nekoliko narednih minuta zadržite na ovoj stranici i pažljivo pročitate, a potom i u praksi izbjegnete neke od navedenih slučajeva.

 
Bavimo se izradom web stranica, online marketingom i SEO optimizacijom u cilju visokog pozicioniranja web stranica koje napravimo.